Karbala To Jari Hai
Ajaib jagah hai zindagi
Sultant daroga
Mein hak ki sharmandagi

Chahat se lapti hoi
Zaroot mein simti hoi
Mal o mataa ki bandagi

Aflass per khari hoi
Har ek se lari hoi
Hawas ki drandagi

Karbala to jari hai
Azadaroon wafadaroon
Yeh Jang bhi tumhari hai

Jo jahil hai yazeed hai
Jo ilm hai hussian hai

Jo jabar hai yazeed hai
Jo sabar hai hussain hai

Jo farib hai yazeed hai
Jo haq hai hussain hai

Jo zulm hai yazeed hai
Jo ishq hai hussain hai

نظم
کربلا تو جاری ہے
عجیب جگہ ہے زندگی
سلطنت دروغ
میں حق کی شرمندگی

چاہت سے لپٹی ہوئی
ضرورت میں سمٹی ہوئی
مال و متاع کی بندگی

افلاس پر کھڑی ہوئی
ہر ایک سے لڑی ہوئی
ہوس کی درندگی

کربلا تو جاری ہے
عزاداروں، وفاداروں
یہ جنگ بھی تمھاری ہے

جو جہل ہے یزید ہے
جو علم ہے حسین ہے

جو جبر ہے یزید ہے
جو صبر ہے حسین ہے

جو فریب ہے یزید ہے
جو حق ہے حسین ہے

جو ظلم ہے یزید ہے
جو عشق ہے حسین ہے

Share this with your friends